Wetenschappelijke artikelen

 

Meer overleving met homeopathie als aanvullende behandeling bij sepsis (bloedvergiftiging) op intensive care.

Een recent, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek door het Ludwig Boltzmann Instituut voor homeopathie in Graz Oostenrijk, had als doel te onderzoeken of homeopathie in staat is invloed uit te oefenen op de lange termijn uitkomst bij kritisch zieke patiŽnten, leidend aan ernstige sepsis. Zeventig patiŽnten met ernstige sepsis ontvingen homeopathische behandeling (n= 35) of placebo (n=35.)Vijf granules met de potentie C 200 werden gegeven met een tussentijd van 12 uur tijdens het verblijf op de intensive care unit.  Er werd gemeten wat de overleving was na 30 dagen en na 180 dagen. Op dag 180 was de overleving statistisch significant hoger met het echte homeopathische middel (75,8% overleefde met het homeopathische middel en 50,0% overleefde met het namaakmiddel, P= 0.043.)Er werden geen bijeffecten waargenomen. De auteurs concluderen; dat homeopathische behandeling misschien een waardevolle aanvullende therapeutische methode kan zijn met een langtermijn voordeel voor ernstige septische patiŽnten die op de intensive care unit liggen, maar dat het beperkte aantal getrainde homeopathische deskundigen een beperking vormt voor een verder toepassing van deze methode.

(Referentie: -Frass M, Linkesch M, Banyai S, Resch G, Dielacher C, Lobl T, Endler C, Haidvogl M, Muchitsch I, Schuster E. Adjunctive homeopathic treatment in patiŽnts with severe sepsis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in an intensive care unit. Homeopathy, 2005; 94(2): 75-80

 

Zeer hoge succespercentages van homeopathische artsen bij onafhankelijk, Duits, wetenschappelijk onderzoek in 2004.

Bij een groot, 4 jarig, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek verricht in opdracht van de Duitse ziekenfondsen, bleken de homeopathische artsen vooral mensen te behandelen met chronische klachten (76%), soms ernstige klachten (30%). De slagingspercentages waren: veel beter 39%, verbetering 38%, onveranderd 17%, slechter 2%.. Zelfs na 2,5 jaar bleven de mensen zich lichamelijk, maar ook wat betreft hun mentale en algemene welbevinden goed voelen. Ook nam het verlies aan werkdagen nog tot vier jaar na de behandeling af. Het gebruik van andere medische behandelingen neigde meer naar routine visites en nam langzaam af. Dit gold ook voor het medicijngebruik. De conclusie van dit wetenschappelijke, onafhankelijke onderzoek door de Duitse Krankenkasse luidt: Homeopathie is een effectieve therapie die mensen tevredenstelt en de meerderheid helpt tot een voldoende niveau. * Dit is ook de ervaring in mijn eigen praktijk waar ik ook een gemiddelde score  van ruim 70% behaal.

Ook bij een grootschalig langdurig onderzoek in Zwitserland bleek de homeopathie goed te scoren zelfs beter dan de allopathie (de gewone geneeskunde). Dit rapport werd met een verdraaide rapportage via ďthe LancetĒ zwart gemaakt. De Nederlandse vereniging van Homeopathische artsen heeft een uitgebreide reactie opgesteld waarin dit volledig wordt weerlegd. *

(N.B. Opmerking van de directeur van het farmaceutisch bedrijf Glaxo de heer Allen Roses:  90 % van de ďgewoneĒ medicijnen werkt maar bij 30 of 50 % van de mensen. Effectiviteit in procenten, per ziektebeeld: pijnstillers: 80%, Astma: 60%, hart ritmestoornissen: 60%, Depressie: 62%, Migraine (acute): 52%, Migraine (profylaxe): 50%, ReumatoÔde artritis: 50%, (The Independent, december @003).)

 

Enige feiten op rij over wetenschappelijk onderzoek:

Homeopathie is geen geneesmiddelenleer, maar een geneeskundige methode, waarbij de geneesmiddelkeus niet uitsluitend gebaseerd is op de ziektediagnose. Het effect van een homeopathische behandeling kan daarom niet worden aangetoond door onderzoek te doen met ťťn geneesmiddel voor ťťn kwaal, zoals dat in de reguliere geneeskunde gebruikelijk is. Drie uitgebreide meta-analyses van klinisch onderzoek in de homeopathie, gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, leveren de volgende conclusies:

- Kleijnen, Knipschild, ter Riet, epidemiologen van de Universiteit van Maastricht (British Medical Journal, 1991): 81 van de 105 onderzoeksstudies waren positief voor homeopathie. , waaronder diverse gerandomiseerde studies met controlegroep en van hoge methodologische kwaliteit. Conclusie: ďGebaseerd op dit bewijs zouden we bereid zijn homeopathie als bewezen te verklaren als we het mechanisme maar zouden begrijpen.Ē

- De Homeopathic Medicine Research Group, ingesteld door de Europese Commissie, kwam in 1996, na een meta-analyse van 184 onderzoeksstudies tot de conclusie dat de ďDe veronderstelling dat homeopathie geen effect heeft kunnen we met zekerheid afwijzen, het werkt wel.Ē

-Linde (The Lancet 1997): de odds ratio was 2,45 ten gunste van de homeopathie, d.w.z. de kans dat de patiŽnt baat heeft bij homeopathie was 2,45 keer groter dan bij placebo. Conclusie: Homeopathie is geen placebo effect.ď Nederlandse gezaghebbende epidemiologen geven toe dat met bovengenoemde meta-analyses voldaan is aan de wetenschappelijke eisen tot bewijs van de stelling: homeopathie werktĒ.

 

* Als u belangstelling hebt voor dit onderzoek dan kan ik het u mailen. U kunt hiervoor de praktijk bellen.

 

Homeopathie wordt over de gehele wereld toegepast.

In verscheidene landen is homeopathie wettelijk erkend door de nationale overheid als medische methode c.q. specialisme. In Europa geldt dat voor BelgiŽ, Groot-BrittanniŽ, Hongarije, Portugal, RoemeniŽ, Rusland en binnenkort ItaliŽ.. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is de opleiding en titel van homeopathisch arts door de algemene beroepsvereniging van artsen (equivalent van de Nederlandse KNMG) erkend, in Frankrijk en ItaliŽ zijn deze verenigingen voorstander van een wettelijke erkenning. Europa telt circa 12.000 artsen met een homeopathische opleiding.

Verder wordt het natuurlijk veel toegepast in Noord en Zuid-Amerika, India en tegenwoordig toenemend in Afrika. Ook in de diergeneeskunde werkt homeopathie uitstekend.